Author Archives: kinhnghiem360.edu.vn

Quên con số 28 ngày đi, đây mới là điều quan trọng chị em cần nắm được về chu kỳ k.inh n.guyệt của mình

Nghiên cứu khoa học mới cho thấy, chỉ có 13% phụ nữ trải nghiệm chu kỳ 28 ngày. Như vậy, rất nhiều chị em đã được dạy sai về chu kỳ k.inh n.guyệt tiêu chuẩn. Chu kỳ k.inh n.guyệt 28 ngày không hề đúng với phần lớn chị em Sau khi kết hôn, Kim Arseneault […]