Author Archives: blogthuthuat24h.edu.vn

Tiến trình tìm cách đo ngưỡng đau con người

ĐỨC – Để đo lường cảm giác đau của con người, các nhà khoa học ban đầu đơn giản chỉ dùng chiếc lông ngựa, sau đó phát minh máy đo. Đo ngưỡng đau là một phần quan trọng của việc chẩn đoán và điều trị y tế, cũng là biện pháp hỗ trợ bác sĩ […]