Author Archives: blogkhoedep.edu.vn

Nhóm m.áu Rhnull quý như vàng ròng, chỉ 43 người trên thế giới sở hữu

Trên thực tế, số lượng nhóm m.áu nhiều hơn hàng ngàn lần so với chúng ta tưởng tượng và thậm chí các nhà khoa học còn chưa khám phá hết được giới hạn của chúng. Trước giờ chúng ta chỉ biết đến 4 nhóm m.áu cơ bản là A, AB, B và O. Nhưng trên […]