Author Archives: bloggiamgia.edu.vn

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phẫu thuật thành công ca u quái cùng cụt

Vừa qua, ê kíp phẫu thuật viên Bệnh Viện Nhi Thanh Hóa đã phẫu thuật thành công bước đầu cho b.é g.ái hơn 3 tháng t.uổi, u quái vùng cùng cụt kích thước 10×8 cm. Bệnh nhi được phát hiện có khối u vùng cùng cụt lúc thai 05 tháng. Sáng ngày 20/11, thông tin […]